Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti

 English peta laman

Seminar Pendidikan Islam Sepanjang Hayat

Seminar ‪ini bertujuan meningkatkan kesedaran di kalangan ahli akademik dan orang awam mengenai peluang dan ruang pendidikan yang disediakan oleh Kerajaan bagi rakyat jelata tanpa mengira usia dan latar belakang peserta.

Seminar ini akan memfokuskan kepada isu dan cabaran membudayakan pembelajaran Islam sepanjang hayatdi peringkat Nasional yang boleh melonjakkan pembangunan sumber manusia yang berpengetahuan serta berkemahiran di semua peringkat umur .

Perasmian seminar akan berlangsung pada 14 September 2015 di Dewan Tuanku Canselor USIM

Indeks Makluman