Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti

 English peta laman

Bahan Penerbitan

Buku Panduan Pendaftaran Pelajar Baharu Diploma & Sijil Kolej Komuniti Tahun 2016

Buku Panduan Pendaftaran Pelajar Baharu 2016 merupakan buku panduan untuk bakal pelajar Kolej Komuniti. Calon-calon dikehendaki             untuk membaca dengan teliti maklumat yang terkandung di dalam panduan ini serta memastikan semua borang yang dilampirkan diisi dengan lengkap, seterusnya dibawa pada hari pendaftaran.

                  Bagi Kolej Komuniti Negeri Selangor Sahaja versi PDF     
     
             Bagi Kolej Komuniti Lain versi PDF

 

Fail Meja Pegawai Perhubungan Awam Kolej Komuniti

      versi PDF

Koleksi Informasi Terkini Kolej Komuniti Edisi 2015 (KITKK 2015)

KITKK2015 merupakan buku panduan yang memaparkan data dan informasi keseluruhan sistem dalam pengoperasian kolej komuniti yang bolehdigunakan oleh pelbagai pemegang taruh sebagai sumber rujukan dan capaian maklumat dengan mudah dan cepat.   

versi PDF

Dasar Keselamatan ICT

Dasar Keselamatan ICT mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) KK. Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna di KK mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT KK. Dasar ini dibuat berasaskan kepada Dasar Keselamatan ICT MAMPU yang sedia ada.

versi PDF | versi flipbook

Pelan Strategik ICT

Pelan Strategik Teknologi Maklumat atau ICT Strategic Plan (ISP) Unit ICT, Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK) digubal untuk tempoh lima (5) tahun bermula pada tahun 2013 hingga 2017.

versi PDF | versi flipbook

Norma Peralatan ICT

Menentukan tanggungjawab pengguna di Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK) & Kolej Komuniti (KK) mengenai perkara yang berhubung dengan peralatan ICT.

versi PDF | versi flipbook

Schedule Of Accomodation

Menyediakan ringkasan projek infrastruktur ICT Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi di mana Teknologi Maklumat memainkan peranan utama dalam suasana pengajaran dan pembelajaran serta dalam operasi dan pentadbirannya.

versi PDF | versi flipbook

Pendidikan Islam Sepanjang Hayat

Pendidikan Islam Sepanjang Hayat dilaksanakan bagi memastikan kesinambungan pendidikan Islam kepada setiap golongan masyarakat terutama golongan belia lepasan sekolah menengah, belia tercicir, pelajar dan komuniti setempat yang berminat untuk meningkatkan dan mendalami ilmu pengetahuan mengenai agama Islam.

versi PDF

Rakaman Grafik Pendidikan Islam Sepanjang Hayat

Rakaman Grafik Pendidikan Islam Sepanjang Hayat 2015 meringkaskan aktiviti sepanjang seminar tersebut dalam bentuk info grafik.

versi PDF versi flipbook