Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti

 English peta laman

Soalan Lazim

Bagaimanakah cara memohon masuk belajar di kolej komuniti ?

Ada 3 kaedah memohon menjadi pelajar sepenuh masa kolej komuniti. Anda bebas memilih mana-mana satu kaedah.

i-Permohonan melalui UPU atas talian (ONLINE).

Iklan kemasukan dikeluarkan dalam akhbar pada awal tahun. Tempoh membuat permohonan adalah mulai dari 19 Januari hingga 6 April 2015. Pemohon perlu mendapatkan nombor PIN terlebih dahulu dari Bank Simpanan Nasional dengan harga RM 15.60.

Pemohon perlu melayari laman sesawang UPU di upu.mohe.gov.my

Penuhkan data permohonan. Keputusan permohonan akan dimaklumkan secara atas talian (ONLINE). 

ii-Permohonan dalam atas talian (ONLINE) melalui e-pengambilan kolej komuniti pada pautan berikut: online1.jpkk.edu.my/eborangkk

iii- Secara Datang Sendiri (walk-in)

Kami juga menerima pemohon-pemohon yang datang secara peribadi  ke kolej komuniti. Oleh yang demikian, saudara/saudari boleh menghubungi mana-mana kolej komuniti yang berdekatan dan senarai kolej komuniti ini boleh diperoleh dalam laman sesawang kami dan klik pada: Maklumat Jabatan - Senarai Kolej Komuniti dan berhubung terus dengan Bahagian Pengambilan Pelajar. Lazimnya, pengambilan adalah pada bulan Mac, Julai dan November setiap tahun. Pengambilan seterusnya adalah bagi bulan Mac 2015 dan permohonan bolehlah dikemukakan sekarang.

Bagaimanakah cara untuk mendapatkan semula nombor pin yang telah hilang?

Sila isi borang maklumbalas di borang Aduan melalui laman sesawang JPKK dengan nama penuh, nombor kad pengenalan dan emel bagi mendapatkan nombor pin. Makluman pin akan dihantar melalui emel yang diberikan.

Bagaimanakah pengesahan permohonan telah diterima secara online?

Calon yang memohon boleh mencetak permohonan tersebut setelah selesai membuat permohonan.Cetakan permohonan tersebut adalah bukti permohonan calon akan diproses.

Bagaimanakah pemilihan dan penawaran pelajar dibuat?

Pemilihan dan penawaran pelajar adalah seperti berikut:

i.Membuat pemilihan dan penawaran kepada calon yang berjaya melalui sistem e-Pengambilan setelah menerima data pemohon untuk ditawarkan daripada JPKK.

ii.Mencetak senarai nama calon yang telah ditawarkan.


Bagaimanakah semakan keputusan boleh dibuat?

Semakan keputusan permohonan boleh dibuat melalui cara-cara berikut:

i-Laman Web UPU dan JPKK.

ii-Hubungi kami di talian bebas tol: 1800 88 7755 atau

iii-Hubungi kolej komuniti yang berdekatan dan senarai kolej komuniti ini boleh diperoleh dalam laman sasawang kami.

Anda cuma perlu klik pada: Maklumat Jabatan - Senarai Kolej Komuniti

Adakah elaun wang saku akan diberikan kepada pelajar setiap bulan dalam tempoh pengajian?

Ya. Walau bagaimanapun, pembayaran elaun adalah berdasarkan kepada beberapa kriteria asas yang telah ditetapkan seperti berikut:

•           Warganegara Malaysia.

•           Mempunyai pendapatan isi rumah bulanan (calon atau ibubapa/penjaga) tidak melebihi RM3000.00

•           Tidak mempunyai pekerjaan/pendapatan tetap;

•           Serta kriteria-kriteria lain yang telah ditetapkan

Sila rujuk dengan Bahagian Hal-ehwal pelajar di kolej masing-masing bagi maklumat lanjut.

Adakah pelajar kolej komuniti layak menerima baucar buku RM200.00?

Tidak. Baucar buku hanya layak bagi pelajar diploma dan ke atas sahaja.

Sebarang maklumat lanjut mengenai perkara ini boleh dirujuk melalui laman sesawang Kementerian Pengajian Tinggi : www.mohe.gov.my

Adakah penuntut kolej komuniti akan diberi kemudahan kad diskaun Siswa 1Malaysia?

Ya, sekiranya menepati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan seperti berikut dipenuhi:

• Mengikuti pengajian jangka panjang yang tempoh masanya 1 tahun dan ke atas (sijil, diploma, ijazah dan ke atas);

• Pengajian sepenuh masa; dan

• Warganegara Malaysia.

Sila rujuk dengan Bahagian Hal-ehwal pelajar kolej masing-masing untuk maklumat lanjut.

Berapa banyakkah program yang ditawarkan oleh Kolej Komuniti?

Terdapat EMPAT (4) program yang ditawarkan oleh Kolej Komuniti iaitu:

Diploma Kolej Komuniti (DKK)

Sijil Kolej Komuniti (SKK)

Sijil Modular Kebangsaan (SMK)

Kursus pendek di bawah Pembelajaran Sepanjang Hayat

Sebarang pertanyaan melibatkan program Pembelajaran Sepanjang Hayat (kursus-kursus pendek) bolehlah dirujuk di laman sesawang: www.epsh.my termasuklah takwim kursus pendek.

Bagaimanakah penilaian yang dijalankan bagi Program SMK, SKK (M) dan SKK (T) ?

Terdapat DUA (2) jenis penilaian yang dijalankan iaitu Penilaian Berterusan (PB) yang mewakili 70% dan Penilaian Akhir (PA) sebanyak 30% . Kedua-dua bentuk penilaian ini menilai aspek teori dan amali.

Adakah Program SKK yang ditawarkan di Kolej Komuniti mendapat pengiktirafan Malaysian Qualifiqation Agency (MQA)?

Ya, Akreditasi Sementara telah diberikan oleh pihak MQA untuk melaksanakan program dan seterusnya untuk Akreditasi Penuh masih dalam proses.

Adakah lulusan Program SKK layak untuk menyambung pengajian?

Ya, semua program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA dan disahkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Pusat layak menyambung pengajian ke ke politeknik, Program Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia (MTUN) atau ke IPTA/IPTS.

Walau bagaimanapun,permohonan menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi hanya boleh dikemukakan setelah keputusan rasmi daripada Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Pusat dikeluarkan dan pelajar memenuhi syarat-syarat kemasukan yang telah ditetapkan oleh syarat pengambilan institusi pengajian berkenaan.

Apakah syarat-syarat kelayakan untuk sambung belajar?

Syarat-syarat kemasukan ini adalah berdasarkan kepada syarat yang telah ditetapkan oleh syarat      

pengambilan institusi pengajian berkenaan.

Bagaimana cara memohon untuk menjadi tenaga pengajar (pensyarah) di kolej komuniti?

a). Pensyarah tetap Skim Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (DH)

Pengambilan tenaga pengajar untuk mengisi jawatan pensyarah adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran sebagai Pihak Berkuasa Melantik.

Permohonan perlu dikemukakan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) halaman sesawang JobsMalaysia.

Anda boleh melayari laman web SPP untuk sebarang maklumat lanjut termasuklah proses pengambilan sebagai tenaga pengajar.

b). Lain-lain jawatan

Permohonan untuk mengisi jawatan-jawatan lain selain daripada tenaga pengajar, perlulah dikemukakan menerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di halaman sesawang SPA.

Tiada jawapan yang anda cari? Klik untuk ke Borang Pertanyaan.