Portal Rasmi Jabatan Pengajian Kolej Komuniti

 English peta laman

Bahagian Dasar

Fungsi:

Bahagian Dasar dan Pembangunan Kurikulum bertanggungjawab dalam membangunkan Dasar Kolej Komuniti dan Kurikulum program di Kolej Komuniti. Bahagian ini terbahagi kepada 2 unit; Unit Dasar dan Unit Kurikulum

Unit Dasar

Unit ini bertanggungjawab untuk membangunkan, mengkaji dan mengemaskini dasar pengoperasian Kolej Komuniti

Unit Kurikulum

Unit Kurikulum bertanggungjawab menyediakan kurikulum bagi progam-program Sijil Kolej Komuniti yang selaras untuk digunapakai di semua Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia