Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti

 English peta laman

Bahagian Pembangunan Pelajar

 • Unit Kemasukan & Rekod
 • Unit Kebajikan
 • Unit Pengurusan Program
 • Unit Sukan & Kokurikulum

UNIT PEMBANGUNAN SUKAN DAN KO-KURIKULUM

SUKAN

KO-KURIKULUM

KESUKARELAWANAN DAN KOMUNITI

 • Melaksanakan dasar pelaksanaan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang Kementerian dan Jabatan
 • Merancang, Mengurus dan Menyelia hal-hal berkaitan aktiviti sukan di Kolej Komuniti
 • Merancang, Menyelaras dan Memantau penglibatan Kolej Komuniti di dalam program dan aktiviti sukan utama KPM  ( IPT )
 • Merancang, Mengurus, Menyelia dan Memantau Pusat Kecemerlangan Sukan (PKS) IPT
 • Menasihat dan memantau aktiviti dibawah Majlis Sukan Kolej Komuniti (MASKOM)
 • Melahir dan Mengiktiraf modal insan yang cemerlang dan mempunyai sahsiah melalui  sukan
 • Merancang, Memudahcara, Memantau Sistem Pangkalan Data Aktiviti Pelajar
 • Merancang, mengurus dan menyelia aktiviti Kesenian dan Kebudayaan pelajar Kolej Komuniti
 • Merancang, Mengurus dan Menyelia hal-hal berkaitan aktiviti Kelab di Kolej Komuniti
 • Merancang, Mengurus dan Menyelia hal-hal berkaitan aktiviti  Persatuan di Kolej Komuniti
 • Merancang, embangun, dan menyelaras Kurikulum KoKurikulum
 • Penambahbaikan Kurikulum Kokurikulum mengikut keperluan
 • pemantauan secara berterusan pelaksanaan kokurikulum di Kolej Komuniti

 

 • Menyelaras , mengurus dan menyelia penyertaan aktiviti 1M4U
 • Merancang, Menyelaras dan Memantau perlaksanaan aktiviti-aktiviti sukarelawan di Kolej Komuniti
 • Menasihat dan memantau aktiviti sukarelawan Kolej Komuniti (BRiSK)
 • Menyelaras penubuhan Outreach centre di semua Kolej Komuniti
 • Menyelaras dan memantau permohonan dana program yang berkaitan iM4U di setiap Kolej Komuniti
 • Mewujudkan hubungan kolaborasi bersama badan sukarelawan kebangsaaan
 • Merancang dan mengurus agihan dan perbelanjaan program yang telah dirancang mengikut kelulusan dari kementerian
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE