Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti

 English peta laman

Bahagian Pengurusan Maklumat & Korporat

 UNIT ICT

 • Menguruskan Infra ICT peringkat Kolej dan JPKK
 • Menguruskan dan membangunkan aplikasi peringkat Kolej dan JPKK
 • Merancang dan menguruskan perolehan ICT
 • mengurusetikan JPICT peringkat JPKK
 • Mengurus Portal JPKK
 • Menguruskan penyenggaraan ICT peringkat JPKK
 • Mengawalselia laman Web Kolej-Kolej Komuniti


UNIT KORPORAT

 • Merancang Promosi dan Hebahan Media JPKK
 • Mengurus pameran dan promosi untuk JPKK
 • Mengurus Penerbitan dan bahan bercetak JPKK
 • Mengurus Khidmat Pelanggan peringkat JPKK
 • Menguruskan protokol Majlis-majlis rasmi peringkat Kolej dan JPKK
 • Menguruskan pengurusan acara
 • Menguruskan media baharu JPKK