Portal Rasmi Jabatan Pengajian Kolej Komuniti

 English peta laman

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

UNIT PENYELARASAN PROGRAM

PEMBANGUNAN SAHSIAH

PSIKOLOGI

INOVASI DAN KEMAHIRAN

 • Merancang, menyelaras, dan memantau dasar strategik jangka panjang dan jangka pendek Kementerian dan Jabatan
 • Merancang, menyelaras dan memantau program-program pelajar berimpak tinggi/ Kebangsaan
 • Merancang, menyelaras dan memantau penganjuran program-program ad-hoc dari kementerian
 • Merancang, mengurus dan menyelaras program-program merentas Kementerian melalui National Blue Ocean Strategy (NBOS)
 • Menyelaras dan memantau perlaksanaan program khas (pembangunan sahsiah) pelajar di peringkat Antarabangsa
 • Menyelaras pelaporan program-program yang telah dilaksanakan

 

 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau hal-hal berkaitan akitivit psikologi dan kaunseling di kolej komuniti
 • Merancang, menyelaras dan memantau latihan berterusan pelajar untuk persediaan ke alam pekerjaan
 • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti motivasi dan psikologi pelajar secara berterusan
 • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti serta  penubuhan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

 

 • Merancang, menyelaras dan memantau dasar strategik jangka panjang dan jangka pendek Kementerian
 • Merancang, menyelaras dan memantau penyertaan pelajar dalam pertandingan kemahiran peringkat Kebangsaan
 • Merancang, menyelaras dan memantau penyertaan pelajar dalam pertandingan inovasi peringkat Kebangsaan
 • Merancang, menyelaras dan memantau penyertaan pelajar dalam pertandingan inovasi peringkat ASEAN  ( ASC ) dan dunia (WSC)
 • Merancang dan mengurus agihan dan perbelanjaan berkaitan pembangunan kemahiran dan inovasi pelajar
 • Menyelaras latihan berkaitan pembangunan kemahiran dan inovasi pelajar

 

UNIT PEMBANGUNAN SUKAN DAN KO-KURIKULUM

SUKAN

KO-KURIKULUM

KESUKARELAWANAN DAN KOMUNITI

 • Melaksanakan dasar pelaksanaan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang Kementerian dan Jabatan
 • Merancang, Mengurus dan Menyelia hal-hal berkaitan aktiviti sukan di Kolej Komuniti
 • Merancang, Menyelaras dan Memantau penglibatan Kolej Komuniti di dalam program dan aktiviti sukan utama KPM  ( IPT )
 • Merancang, Mengurus, Menyelia dan Memantau Pusat Kecemerlangan Sukan (PKS) IPT
 • Menasihat dan memantau aktiviti dibawah Majlis Sukan Kolej Komuniti (MASKOM)
 • Melahir dan Mengiktiraf modal insan yang cemerlang dan mempunyai sahsiah melalui  sukan
 • Merancang, Memudahcara, Memantau Sistem Pangkalan Data Aktiviti Pelajar
 • Merancang, mengurus dan menyelia aktiviti Kesenian dan Kebudayaan pelajar Kolej Komuniti
 • Merancang, Mengurus dan Menyelia hal-hal berkaitan aktiviti Kelab di Kolej Komuniti
 • Merancang, Mengurus dan Menyelia hal-hal berkaitan aktiviti  Persatuan di Kolej Komuniti
 • Merancang, embangun, dan menyelaras Kurikulum KoKurikulum
 • Penambahbaikan Kurikulum Kokurikulum mengikut keperluan
 • pemantauan secara berterusan pelaksanaan kokurikulum di Kolej Komuniti

 

 • Menyelaras , mengurus dan menyelia penyertaan aktiviti 1M4U
 • Merancang, Menyelaras dan Memantau perlaksanaan aktiviti-aktiviti sukarelawan di Kolej Komuniti
 • Menasihat dan memantau aktiviti sukarelawan Kolej Komuniti (BRiSK)
 • Menyelaras penubuhan Outreach centre di semua Kolej Komuniti
 • Menyelaras dan memantau permohonan dana program yang berkaitan iM4U di setiap Kolej Komuniti
 • Mewujudkan hubungan kolaborasi bersama badan sukarelawan kebangsaaan
 • Merancang dan mengurus agihan dan perbelanjaan program yang telah dirancang mengikut kelulusan dari kementerian

UNIT HAL-HAL PELAJAR

KEBAJIKAN & TUGAS-TUGAS KHAS

BANTUAN KEWANGAN

KEPIMPINAN

 • Mengurus dan menyelaras insuran pelajar
 • Memantau dan menyelaras keperluan pelajar di asrama
 • Memantau dan menyelaras pematuhan disiplin pelajar
 • Mengurustadbir dan memantau perjalanan program 1Citizen
 • Merancang, mengurus dan memantau program Anugerah Gemilang Pelajar dan Seminar Hal Ehwal Pelajar tahunan
 • Mengurus, menyelaras dan memantau Program Khas seperti Program bersama Felda, SITF dll.
 • Mengurus dan menyelaras pemberian kad diskaun Siswa 1 Malaysia (KADS1M)

 

 • Mengurus dan menyelaras Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP)
 • Mengurus dan menyelaras Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti (BKPKK)
 • Mengurus dan menyelaras permohonan elaun pelajar OKU
 • Mengurus dan menyelaras Elaun Wang Saku pelajar (EWS)
 • Mengurus dan menyelaras Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional (PTPTN)

 

 • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti dan penubuhan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)
 • Menguruskan perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Kebangsaan (JPPK) serta merancang program Kepimpinan JPP
 • Menyelaras penyenaraian Kolej Komuniti dalam Akta Institusi-Institusi Pelajawan (Tatatertib) 1976 - Akta 174
 • Menyelaras perlantikan Pegawai Hal Ehwal Pelajar (PHEP) iaitu Pengarah Kolej Komuniti dalam pematuhan Akta 174
 • Memantau dan menyelaras pematuhan Akta 174 serta mengurus kes-kes rayuan tatatertib pelajar

 

ICT & MEDIA

 

 • Menyelaras dan menyelenggara laman web Majlis Sukan Kolej Komuniti (MASKOM)
 • Menyelaras dan memantau pengkalan data e-testimoni.
 • Menyelaras, mengurustadbir dan memantau media sosial BKnP
 • Mengurus dan menyelaras penerbitan laporan tahunan BKnP.
 • Memantau dan menyelaras maklumat BKnP bagi laman web rasmi JPKK
 • Mengurus, menyelaras dan memantau hal-hal lain berhubung ICT & Media BKnP dari masa ke semasa

 

 

UNIT PEMBANGUNAN SUKAN DAN KO-KURIKULUM

SUKAN

KO-KURIKULUM

KESUKARELAWANAN DAN KOMUNITI

 • Melaksanakan dasar pelaksanaan pelan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang Kementerian dan Jabatan
 • Merancang, Mengurus dan Menyelia hal-hal berkaitan aktiviti sukan di Kolej Komuniti
 • Merancang, Menyelaras dan Memantau penglibatan Kolej Komuniti di dalam program dan aktiviti sukan utama KPM  ( IPT )
 • Merancang, Mengurus, Menyelia dan Memantau Pusat Kecemerlangan Sukan (PKS) IPT
 • Menasihat dan memantau aktiviti dibawah Majlis Sukan Kolej Komuniti (MASKOM)
 • Melahir dan Mengiktiraf modal insan yang cemerlang dan mempunyai sahsiah melalui  sukan
 • Merancang, Memudahcara, Memantau Sistem Pangkalan Data Aktiviti Pelajar
 • Merancang, mengurus dan menyelia aktiviti Kesenian dan Kebudayaan pelajar Kolej Komuniti
 • Merancang, Mengurus dan Menyelia hal-hal berkaitan aktiviti Kelab di Kolej Komuniti
 • Merancang, Mengurus dan Menyelia hal-hal berkaitan aktiviti  Persatuan di Kolej Komuniti
 • Merancang, embangun, dan menyelaras Kurikulum KoKurikulum
 • Penambahbaikan Kurikulum Kokurikulum mengikut keperluan
 • pemantauan secara berterusan pelaksanaan kokurikulum di Kolej Komuniti

 

 • Menyelaras , mengurus dan menyelia penyertaan aktiviti 1M4U
 • Merancang, Menyelaras dan Memantau perlaksanaan aktiviti-aktiviti sukarelawan di Kolej Komuniti
 • Menasihat dan memantau aktiviti sukarelawan Kolej Komuniti (BRiSK)
 • Menyelaras penubuhan Outreach centre di semua Kolej Komuniti
 • Menyelaras dan memantau permohonan dana program yang berkaitan iM4U di setiap Kolej Komuniti
 • Mewujudkan hubungan kolaborasi bersama badan sukarelawan kebangsaaan
 • Merancang dan mengurus agihan dan perbelanjaan program yang telah dirancang mengikut kelulusan dari kementerian
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE