Portal Rasmi Jabatan Pengajian Kolej Komuniti

 English peta laman

Bahagian Akademik & Pendidikan Berterusan

 

 1  

Mengurus, menyediakan dan semakan semula kurikulum, spesifikasi peralatan, bahan pengajaran dan pembelajaran modul  dan program orentasi penggunaan kurikulum.              

2

Merancang, mengurus dan menyelia sumber kewangan di Bahagian Pembangunan Kemahiran.

3

Merancang dan melaksanakan penilaian kurikulum yang telah dibangunkan.

4

Menyediakan maklumat, ulasan dan khidmat kepakaran mengenai isu-isu dasar pengajian Kolej Komuniti kepada agensi pusat dan pemegang taruh.

5

Membangunkan kurikulum baharu bagi program Sijil dan Diploma Kolej Komuniti.

6

Mengurus pengendalian validasi program Sijil dan Diploma Kolej Komuniti.

7

Melaksanakan verifikasi pembangunan kurikulum program Sijil dan Diploma Kolej Komuniti.

8

Menyemak semula kurikulum program Sijil dan Diploma Kolej Komuniti.

9

Menyedia dan menyelaras norma dan spesifikasi peralatan akademik dan bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum program Sijil dan Diploma Kolej Komuniti.

10

Menilai dan mengkaji semula keberkesanan spesifikasi dan norma peralatan yang digunapakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran program Sijil dan Diploma Kolej Komuniti.

11

Melaksanakan kajian impak dan menilai keberkesanan kurikulum dan penilaian semula Sijil dan Diploma Kolej Komuniti.

12

Merancang, menyelaras dan melaksanakan Audit Abiliti Pelaksanaan Sijil dan Diploma Kolej Komuniti.

13

Merancang dan melaksanakan orientasi kurikulum baharu yang telah dibangunkan.

14

Mewakili Ketua Pengarah dalam urusan rasmi.