Portal Rasmi Jabatan Pengajian Kolej Komuniti

 English peta laman

 

BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

OBJEKTIF:

1.Mewujudkan sistem peperiksaan dan penilaian yang mantap mengikut piawaian dan peraturan yang telah ditetapkan dalam objektif kurikulum

2.Menguruskan aktiviti penilaian dan pentaksiran untuk menghasilkan lulusan yang berkualiti dan kompeten

3.Memastikan sistem Bank Soalan/ Data Peperiksaan berjalan dengan lancar


FUNGSI UTAMA:

1.Merancang, mengurus dan menyelaras hal-hal berkaitan peperiksaan.

 2.Merancang, mengurus dan mengawalselia pelaksanaan sistem penilaian.

 3.Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan bank soalan