Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti

 English peta laman

 

Bahagian Peperiksaan & Penilaian

Objektif:

  • Mewujudkan sistem peperiksaan dan penilaian yang mantap mengikut piawaian dan peraturan yang telah ditetapkan dalam objektif kurikulum.
  • Menguruskan aktiviti penilaian dan pentaksiran untuk menghasilkan lulusan yang berkualiti dan kompeten.
  • Memastikan sistem Bank Soalan/ Data Peperiksaan berjalan dengan lancar

 

Fungsi Utama:

  • Merancang, mengurus dan menyelaras hal-hal berkaitan peperiksaan.
  • Merancang, mengurus dan mengawalselia pelaksanaan sistem penilaian.
  • Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan bank soalan.

 

Bahagian ini mempunyai 5 unit:

i ) Unit Operasi Peperiksaan

ii ) Unit Pentaksiran

iii ) Unit Aplikasi Dan Data Lulusan

iv ) Unit Akreditasi

v  ) Unit Naziran Dan Artikulasi