Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti

 English peta laman

Perutusan Tahun Baharu 2016 Ketua Pengarah JPKK

perutusan2016

Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia.

Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T dengan limpah kurnia dan keizinan-Nya, mengizinkan kita berkumpul dalam majlis Perutusan Tahun Baharu 2016 pada hari ini. Saya kira tidak terlewat untuk saya mengucapkan Selamat Tahun Baharu kepada semua warga Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti dan semua Kolej Komuniti diseluruh negara. Saya ingin mengambil kesempatan di awal ucapan saya ini dengan merakamkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang telah berusaha dengan gigih dan cemerlang dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan sepanjang tahun 2015. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Semoga segala usaha, kerja keras serta komitmen tuan puan sepanjang tahun 2015 diberkati oleh Nya.

Menyusuri perjalanan tahun 2015, kolej komuniti telah melakarkan pelbagai kisah kejayaan selari dengan harapan kolej komuniti dalam mencipta sang juara. Di samping itu, kita juga berhadapan dengan pelbagai cabaran di sepanjang tempoh tersebut. Dalam hubungan ini, adalah sangat penting bagi kita untuk meneliti, menganalisa pelbagai faktor yang menyumbangkan kepada kejayaan yang dicapai atau cabaran yang ditempuh di masa lalu serta mengambil iktibar serta dan pengajaran daripadanya untuk kita lebih bersiapsiaga bagi mendepani tahun 2016 ini.

Baca Selanjutnya »