Portal Rasmi Jabatan Pengajian Kolej Komuniti

 English peta laman

Perutusan KP

 

KP2014500X556

Selamat datang dan terima kasih kerana melayari laman web Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK). 

Kolej Komuniti diluluskan penubuhannya melalui mesyuarat kabinet pada 5 Julai 2000 bertujuan menyediakan pendidikan dan latihan  kepada masyarakat setempat termasuk memberi peluang dan laluan alternatif kepada lepasan menengah dan pelajar yang tercicir daripada sistem pendidikan. 

 Sehingga kini, terdapat 86 kolej komuniti dan bilangan kolej komuniti dijangka akan bertambah secara berperingkat mengikut keperluan masyarakat setempat. Sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat,kolej komuniti melaksanakan hasrat kerajaan  melalui Rancangan Malaysia ke 10 (RMK10) untuk mengarusperdanakan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. 

 Kolej Komuniti menawarkan kursus secara sepenuh masa, separuh masa dan kursus-kursus pendek dengan syarat kemasukan yang minimum dan latihan yang fleksibel dan inovatif untuk memenuhi keperluan individu, masyarakat, industri dan negara. Kini, kemasukan ke kolej komuniti adalah memadai dengan 1 kredit di dalam SPM dan ini jelas menunjukkan sikap keterbukaan kolej komuniti yakni adalah untuk semua. 

 Selaras dengan  Program Transformasi Ekonomi, Kolej Komuniti menjalin kolaborasi strategik  dengan 5  koridor ekonomi iaitu Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), Iskandar Malaysia (IRDA), Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER), Wilayah Pembangunan Sabah (SDC) dan Koridor Pembaharuan Tenaga Sarawak (SCORE). Kolej komuniti akan menyediakan tenaga kerja serta memberi pendidikan dan latihan mengikut keperluan industri di koridor-koridor ekonomi ini untuk memastikan kejayaan Program Transformasi Ekonomi ke arah menjadi negara maju berpendapatan tinggi  menjelang 2020. Selain itu, kerjasama yang dijalinkan turut membantu pelajar dan kolej komuniti dalam menyelaraskan sistem pengajaran dan pembelajaran (P&P) untuk bersesuaian dengan kehendak pasaran dan semasa. 

 Pendidikan dan latihan keusahawanan  diberi fokus utama di Kolej Komuniti  selaras dengan Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT. Kolej Komuniti  membudayakan keusahawanan sebagai satu kerjaya pilihan lulusannya dan memupuk kesedaran mengenai bidang keusahawanan  dalam kalangan masyarakat setempat  untuk menjadi usahawan yang berjaya dan berdaya saing. 

Saya mengajak anda semua menjadi warga kolej komuniti melalui program pendidikan dan latihan yang ditawarkan. Saya akan memastikan anda teruja mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat yang diminati dan menjadikannya titik permulaan untuk menyerlah dan memaksimumkan potensi diri anda. Jadikan pengalaman di Kolej Komuniti sebahagian daripada perjalanan hidup  untuk merealisasikan cita-cita dan aspirasi anda. Tidak kira di mana anda bermula; yang penting di mana anda berakhir.