Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti

 English peta laman

Piagam Pelanggan

 

Kami bertanggung jawab untuk menawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan dengan itu, kami berjanji untuk:

  • membekalkan tenaga pelatih berkemahiran yang sesuai dengan kehendak komuniti.
  • memberi respon kepada permohonan kemasukan pelajar baru dalam tempoh SATU (1) bulan.
  • menguruskan elaun / pinjaman pelajar dalam tempoh 14 hari.
  • bertindak dengan etika kerja yang professional.
  • menghasilkan Surat Penerimaan Aduan dalam tempoh 14 hari selepas aduan diterima.
  • Pendaftaran pelajar baru diselesaikan dalam tempoh SATU (1) hari.
  • keputusan peperiksaan disediakan dalam tempoh DUA (2) minggu selepas semester pengajian berakhir.