Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti

 English peta laman

SENARAI PROGRAM DIPLOMA KOLEJ KOMUNITI

DIPLOMA DANDANAN RAMBUT

 

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia

Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program 

- Sijil Dandanan Rambut

- Sijil Kecantikan dan Dandanan Rambut;

ATAU


Sijil Pelajaran Malaysia atau setara dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam LIMA (3) MATA PELAJARAN serta LULUS BAHASA MELAYU;

                        
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI KOTA MELAKA, MELAKA.

DIPLOMA IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program:

- Sijil Pelukis Pelan Senibina

dan

lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran serta lulus Matematik di peringkat SPM ( atau lulus program pengukuhan Matematik bagi pelajar yang gagal Matematik peringkat SPM)).

ATAU


Lulus SPM/ SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran termasuk Matematik. 

 
                                  
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI SABAK BERNAM, SELANGOR.

DIPLOMA IN CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT

 

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program 

- Sijil Aplikasi Perisian Komputer/ Sijil Teknologi Maklumat
- Sijil Pengoperasian Perniagaan
- Sijil Akauntasi
- Sijil Pelancongan dan Pengembaraan
- Sijil Operasi Perhotelan

ATAU

Lulus SPM/SPMV dengan dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam LIMA (5) MATA PELAJARAN.

 
                        
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI HULU LANGAT, SELANGOR.

DIPLOMA IN ELECTRONICS (INSTRUMENTATION)

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Tidak Buta Warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amali.

Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program
- Sijil Teknologi Elektrik;
- Sijil Pemasangan Elektrik;
- Sijil Sistem Komputer Sokongan.

ATAU

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam LIMA (5) MATA PELAJARAN termasuk BAHASA MELAYU

ATAU

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran serta lulus BAHASA MELAYU DAN 2 TAHUN PENGALAMAN BEKERJA dalam bidang berkaitan. 

 
                                  
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI SEBERANG JAYA , PULAU PINANG

DIPLOMA IN GAMES ART

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Tidak Buta Warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amali.

Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program:
- Sijil Multimedia Kreatif (Animasi);
- Sijil Animasi 2D;
- Sijil Animasi 3D.

ATAU


Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) MATA PELAJARAN. 
 
                                  
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI SELAYANG, SELANGOR.

DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (CADD)

 

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program ;

- Sijil Pelukis Pelan Senibina
- Sijil Lukisan Senibina
- Sijil Penyenggaraan Industri
- Sijil Mekanikal Pembuatan
- Sijil Teknologi Pembuatan

ATAU

Lulus SPM/SPMV dengan dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) MATA PELAJARAN termasuk Matematik dan SATU (1) MATA PELAJARAN SAINS / teknikal / vokasional DAN lulus Bahasa Inggeris.

 
                        
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI BESUT, TERENGGANU.

DIPLOMA IN MOBILE TECHNOLOGY

 

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Tidak Buta Warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amalli.
Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program
- Sijil Teknologi Elektrik;
- Sijil Pemasangan Elektrik;
- Sijil Sistem Komputer Sokongan.

ATAU

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) MATA PELAJARAN termasuk MATEMATIK dan SATU (1) MATA PELAJARAN sains/teknikal/vokasional DAN lulus BAHASA INGGERIS. 
 
                                  
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI AMPANG, SELANGOR.

DIPLOMA IN PATISSERI

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program:

- Sijil Kulinari

- Sijil Pastri

 

dan

lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran serta lulus Matematik di peringkat SPM ( atau lulus program pengukuhan Matematik bagi pelajar yang gagal Matematik peringkat SPM)).

ATAU


Lulus SPM/ SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran termasuk Matematik. 

 
                                  
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI KUALA KANGSAR, PERAK.

DIPLOMA IN SECURITY TECHNOLOGY

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Tidak Buta Warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amali.
3. Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program:
- Sijil Teknologi Elektrik
- Sijil Pemasangan Elektrik
- Sijil Sistem Komputer dan Sokongan;

ATAU


Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) MATA PELAJARAN termasuk Matematik dan SATU (1) MATA PELAJARAN SAINS / teknikal / vokasional DAN lulus Bahasa Inggeris.
 
                                  
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI SEGAMAT, JOHOR.

DIPLOMA IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Tidak Buta Warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amali.
Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program
- Sijil Sistem Komputer Sokongan.

ATAU

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) MATA PELAJARAN termasuk Matematik dan SATU (1) MATA PELAJARAN SAINS/teknikal/vokasional DAN lulus Bahasa Inggeris. 
 
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI AMPANG, SELANGOR.

DIPLOMA TEKNOLOGI SOLAR FOTOVOLTAN

 

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia
2. Tidak Buta Warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amalli.
Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program
- Sijil Teknologi Elektrik;
- Sijil Pemasangan Elektrik.


ATAU

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya kredit dalam TIGA (3) MATA PELAJARAN termasuk MATEMATIK dan SATU (1) MATA PELAJARAN sains/teknikal/vokasional DAN lulus BAHASA INGGERIS. 
 
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI SEGAMAT 2, JOHOR.

DIPLOMA TERAPI KECANTIKAN

 

SYARAT KEMASUKAN PELAJAR          


1. Warganegara Malaysia

Lulus Sijil Kolej Komuniti dalam program
- Sijil Dandanan Rambut
- Sijil Terapi Kecantikan dan Spa
- Sijil Kecantikan dan Dandanan Rambut

ATAU


Sijil Pelajaran Malaysia atau setara dengan sekurang-kurangnya kredit dalam TIGA (3) MATA PELAJARAN serta lulus BAHASA MELAYU. 
 
                                  
TEMPOH PENGAJIAN 6 Semester / 24 bulan
KOLEJ KOMUNITI
KOLEJ KOMUNITI SUNGAI PETANI, KEDAH.